Kontakt


Naše výhody


  • Jsme producenty většiny součástí programů
  • Jsme odpovědní, přesní, pracovití
  • Děláme, co nás baví

Karanténa a omezení provozu ve vztahu ke zaměstnancům a smluvním partnerům

'Karanténa a omezení provozu ve vztahu ke zaměstnancům a smluvním partnerům'
13.3.2020 v 10:00h Hotel Slavia Brno; cena 1 290, - Kč vč DPH 21%
 
Popis semináře
Školení je určeno personalistům a jiným pracovníkům, podnikatelům, kdy si objasníme a na příkladech uvedeme do praxe ustanovení zákoníku práce a souvisejících předpisů upravující karanténu a dodržování hygienicko-epidemiologických pravidel v rámci zajištění bezpečnosti práce. V další části školení se budeme věnovat možným smluvním ustanovením, která mohou reflektovat omezení provozu podniku vůči smluvním partnerům včetně možného pojištění pro tyto případy. Rozsah školení je cca 4h.  
 
Obsah:
Legislativní rámec
- Právní předpisy
- Základní pojmy

Karanténa
- Možnosti nařízení karantény – home office, pracovní cesty, návrat z rizikových oblastí
- Náhrada mzdy, platu, odměny – zaměstnanec, brigádník
- Spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- Nastavení pravidel – komunikace se zaměstnanci, smluvními partnery
- Vybavení ochrannými pomůckami
- Možnosti spolupráce s orgány veřejného zdraví – kam se mohu obrátit

Přestávka a občerstvení

Omezení provozu podniku
- Důsledky a možnosti
- Smluvní partneři – nemožnost splnění termínů a dodávek
- Banky, leasingové společnosti – možnost úpravy splátek, odložení splátek
- Pojistné podmínky – výluky z pojištění, možnosti připojištění

Závěr a diskuze
 
 
Přednášející
Mgr. Lenka Piknová - advokát
Od roku 2007 má samostatnou advokátní praxi, ve které se zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb malým a středním podnikům a zdravotnickým zařízením.
Od roku 2009 jako lektorka přednáší zdravotnické právo pro zdravotnické pracovníky a vede webináře zaměřené na právnické minimum pro podnikatele z oblasti smluvního práva a pracovního práva.
 
přihlašovací formulář