Nákupní košík 0 položek - 0 Kč

Kontakt


Naše výhody


  • Jsme producenty většiny součástí programů
  • Jsme odpovědní, přesní, pracovití
  • Děláme, co nás baví

Programy a eventy pro firmy

 

                              

                                                                                                                                          

 

Firemní akce

Firemní akce jsou činnosti, které společnost od určité velikosti neminou. Co už se, ale většinou tak úplně všude neděje, je plánování v čase a maximalizace možného užitku z těchto akcí. Jak už píšeme výše i 'firemní rok' má své pravidelnosti a navíc pro každý rok máte nějaká očekávaní. Něco se bude dít. Není tedy důvod tento druh činnosti neplánovat a nedotahovat na vaše maximum. Teď se možná někteří z Vás začínají ztrácet. Pochopení by mělo přijít Vašim zájmem o dané...tzn. např. dočtení našich www stránek, případně se s Vami rádi setkáme u nás nebo se necháme pozvat k Vám.

Obecně se od firemních akcí očekává posílení vztahu se zákazníky nebo posílení vztahu se zaměstnaci. Občas se obé protne.

Pro Vaši inspiraci:
Oslava výročí * Oslava narozenin * Otevření nového * Uvedení do provozu * Představení nového * Road show * Konference * Školení * Firemní den * Den otevřených dveří * Dětský den * Sportovní den * Vanoční dětská besídka * Vánoční večírek * Novoroční večírek * Sportovní odpoledne * Krátký večerní program

 

Teambuilding

Co je to teambuilding?

Teambuilding je zážitkový nebo vzdělávací program zaměřený na:

Pro koho:
pro všechny (sociální) skupiny, v kterých se činnost jednotlivce dotýká nebo navazuje na činnost skupiny

Jak:
Teambuildingové programy využívají prvků zážitkového vzdělávání tzn. opaku 'biflování'. Toto jsme nevymysleli my, byli a určitě jsou vědci, kteří v tomto dlouze bádali. My pouze využíváme a rozvíjíme jejich závěry a myšlenky. Stěžejními poznatky jsou mimo jiných Dalova pyramida učení, která říká, co si lidé pamatují po dvou týdnech a to je:

       • 10 % z toho, co čtou
       • 20 % z toho, co slyší
       • 30 % z toho, co vidí
       • 50 % z toho, co vidí a slyší
       • 70 % z toho, co řeknou a napíší
       • 90 % z toho, co udělají

Dalším teoretikem byl David A. Kolb, který přišel se svým modelem učení zážitkem. Tento model mimo jiné vysvětluje důležitost správné reflexe, sumarizace, zpětného ohlédnutí, vyhodnocení jednotlivých kroků… zkrátka důležitost zpětné vazby. Dalšími formami využívající zážitkové vzdělávaní jsou např: workshop, outdoor trénink, týmové vyučování, akční učení, situační a příběhová dramata, kooperativní učení.

Takže, teď již víme, o co jde. Čím silnější zážitek, tím si ho každý déle pamatuje. Tady si neodpustím vsuvku, pamatuje si bohužel i negativní zážitek. Na teambuilding mnoho zaměstnanců nahlíží poměrně negativně. Nejčastější výtky zaměstnanců, kteří podobnou akci neabsolvovali, jsou 'nebudu nikomu dělat šaška, to já neumím, to mě nebaví' případně 'to nezvládnu'...to jsou výtky pramenící ze strachu. Druhou skupinou zaměstnanců hodnotící ještě neproběhnutý teambuilding negativně jsou zaměstnanci, kteří podobnou akci nebo akce zažili, ale z nějakého důvodu ji nehodnotí dobře. Důvody můžou být různé nepochopení smyslu (pokud byl), pocit nulového výsledku, pocit nulového přínosu, pocit ztráty času apod. Nikdy se nikdo nezavděčí všem. Nicméně je potřeba se zamyslet, co se dalo udělat lépe nebo jinak. 

Důležitá otázka před každým začátkem plánování teambuildingu je jeho cíl. Chceme někoho něco učit, něco zjišťovat, seznamovat se nebo se pouze bavit. Tady je první podstaná obecně vžitá chyba v terminologii. Zábavné programy typu fun & event by neměli být nazývány teambuildingy, cílem těchto programů je pobavit se, něco prožít, relaxovat...proč by se někdo na něco takového netěšil?

Nejčastější využití teambuldingu, v případě, že se nechceme pouze bavit a seznamovat je prohlubovaní schopnosti v tzv. měkkých dovednostech, soft skills, dříve také nazývaných jako sociální kompetence. Pod těmito termíny se skrývají vlastnosti, které každému pomáhají vyrovnat se sám se sebou a z druhými lidmi a jejich chováním. Jsou to např. schopnost komunikace, empatie, shopnost zvládat konflikty, asertivita, týmové spolupráce, kreativita, schopnost samořízení, prezentační dovednosti, schopnosti inovacetime management, řídící a vůdčí schopnosti, sebevědomí, angažování se a další vlastnosti provázané s osobností člověka. Na školách se to v podstatě neučí.

Další kategorií, jak se dá čekat, jsou hard skills, tvrdé dovednosti. Odborné znalosti a dovednosti, které se dají poměrně snadno změřit a je možné je nastudovat. Patří mezi ně například specifické požadavky podniku, počítačové či právní znalosti, znalost bezpečnosti práce, účetnictví, finančnictví...I tyto 'śkolení' umíme vhodně proložit prvky učení zážitkem.

 

'Za práci snesitelnější'

Dlouhodobě sledujeme toto téma a rozhodli jsme se pokusit se propojit, co se propojit dá. Cílem propojení by mělo být podstatné zlepšení nálady a loalajity zaměstnaců při relativně nízkých nákladech. Dle posledních průzkumů jsou prokazatelně zaměstnanci ochotni v dobrém a přívětivém prostředí pracovat za mzdu o 5-10% nižší. Náš návrh je - pokusme se za Vašich podmínek a našich zkušeností změnit, co se změnit dá!

Naše spolupráce by se mohla týkat:

Zlepšení pracovní prostředí
V případě koncentace nových prvků určených k odpočinku, relaxu, kreativnímu myšlení ... do jedné místnosti například, relaxační místnosti, jídelny, odpočinkové místnosti je to vnímáno jako velká změna. Velká změna je zpravidla zkoušena, komentována, diskutována, hodnocena, poměřována... Kdo vyhrál? Nic nejde hned, ale začít planovat, měřit, počítat, zorientovat se dá začít. (prvky: květiny, tapety, sezení, funkční podniková knihovna, hudba, sluníčková světla pro dobrou náladu, obměňující herní prvky apod.)

Posílení vztahu zaměstnců k firmě
Lunární rok je relativně dlouhá doba, která má ale jasné pravidelnosti. Ve firmě je to podobné, jsou činnosti které se pravidelně opakují - práce, školení, výstavy, vánoční večírek, firemní den,... Chtějte víc. Pracovníky: loajálnější, komunikativnější, s lepšími osobnímy vztahy, poctivější, odpovědnější ve vztahu k práci, respektující etické standardy firmy...vše koncepčněji s využitím méně energie.