Nákupní košík 0 položek - 0 Kč

Kontakt


Naše výhody


  • Jsme producenty většiny součástí programů
  • Jsme odpovědní, přesní, pracovití
  • Děláme, co nás baví

GDPR

Úplný text GDPR

Tímto udělujete souhlas společnosti E-1, s.r.o., se sídlem Veselá 237/37, 602 00 Brno, IČ 26918811, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), aby zpracovávala Vaše identifikační a  kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány pro marketingové účely, tedy pro činnosti zahrnující vyhodnocování zákaznických dat, včetně jejich profilování, za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb apod., jakož i zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb či akcí.

Takto získané osobní údaje nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu.

Tyto údaje budou správcem zpracovány v závislosti na účelu po dobu trvání vztahu zákazníka se společností E-1 s.r.o a dalších 3 let po zániku takového vztahu, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro účel, ke kterému byl Váš souhlas poskytnut.

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

 V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést písemně na adrese Správce nebo emailem na adrese info@e-1.cz Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Výše uvedenému jsem porozuměl a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů.