Pravidla her I

Ruleta 
Black Jack
Texas hold'em poker
Craps
Mezi kostky

Moje teta - tvoje teta
Oko bere
Plátýnko
Mezi kozy
Skořápky

 

Ruleta
Hráči sází na číslo nebo barvu, na které si myslí, že kulička padne. Sázky se podávají předtím, než krupiér roztočí kolo a vhodí do něj kuličku. Často se ale mohou podávat i v průběhu až do chvíle, než krupiér oznámí ukončení sázek. Po padnutí kuličky na vítěze číslo / barvu se vyplatí úspěšné sázky a neúspěšné krupiér posbírá.

Poměr vyplácení - sázka na:   
1 číslo 35:1
2 čísla  17:1
3 čísla 11:1
4 čísla 8:1
6 čísel 5:1
tucet nebo sloupec 2:1
barvu 1:1
sudá a lichá 1:1
velká a malá 1:1

 

Black Jack
Black Jack se hraje s jedním nebo několika balíčky o 52 kartách (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A ve čtyřech barvách), podobně jako třeba Poker. Black Jack je hra, která rozhodně stojí za vyzkoušení, a to i přesto, že u nás je zřejmě ještě populárnější příbuzná hra Oko bere (21, Jednadvacet); ta se hraje pouze s balíčkem 32 karet.

Cíl a pravidla hry Black Jack
Cílem hráče ve hře Black Jack je porazit krupiéra, a to tak, že bude mít vyšší součet karet než krupiér a současně nepřetáhne součet 21. Někteří začátečníci se totiž mylně domnívají, že cílem při Black Jacku je dosáhnout součtu 21. Nikoliv, je to jen nejvyšší (a tudíž velmi žádoucí) součet ve hře. Hráč zkrátka musí mít víc než krupiér a nesmí přetáhnout.

Pokud hráč součet 21 přetáhne – je tzv. „přes“ (anglicky busting or breaking) – a prohrává vždy, bez ohledu na karty krupiéra. Jestliže součet 21 přetáhne krupiér, prohrává proti všem hráčům, kteří nepřetáhli. Dosáhne-li hráč stejného součtu jako krupiér, jedná se o remízu a sázka se vrací.

Hraje-li více hráčů, může nastat situace, že krupiér s některými hráči prohraje, s jinými vyhraje nebo remizuje. Každý hráč vyhrává, nebo prohrává svou individuální sázku. Výše minimální sázky je obvykle uvedena u stolu.

Bodování karet v Black Jacku se oproti Oko bere mírně liší. Karty 2 až 10 mají právě tu bodovou hodnotu, která je na kartě uvedena, zatímco kluk (J – Jack), dáma (Q – Queen) a král (K – King), tj. „obrázky“, se počítají za 10 bodů. Eso (A – Ace) může být počítáno za 1 bod nebo 11 bodů dle vlastního uvážení. Oproti Oko bere se u hry Black Jack vyskytují také dva terminologické výrazy: měkký a tvrdý součet. Pokud hráč počítá eso za 11 bodů, nazývá součet jako měkký, protože s přibráním další karty hráč nemůže přetáhnout 21; v opačném případě je součet označován jako tvrdý.

Jako Black Jack je označována kombinace esa s desítkou nebo jakoukoliv obrázkovou kartu (J, Q, K), barva nehraje žádnou roli.

Rozdání karet a průběh hry
Poté, co hráči umístí sázky před sebe na vyznačená pole (box), krupiér rozdá každému hráči i sobě, z jeho pohledu ve směru hodinových ručiček, nejprve jednu kartu a hráčům následně ve stejném pořadí ještě druhou kartu. Všechny karty jsou rozdávány lícem nahoru, tj. viditelně pro všechny hráče, krupiéra i přihlížející.

Následně se krupiér, ve stejném pořadí, v jakém byly rozdány karty, hráčů ptá, jak mají v úmyslu se svými kartami a sázkami naložit a oznamuje rovněž výsledný součet karet. Na rozdíl od Oko bere není rozhodnutí hráčů zúženo pouze na to, zdali přibrat další kartu (karty), či stát, ale existují zde nové možnosti, a to hru rozdělit (split) nebo zdvojnásobit sázku (double). Krupiér provádí pokyny hráče, dokud se hráč nerozhodne stát nebo nepřetáhne. Přetáhne-li, jeho sázka je okamžitě sebrána. 

Jakmile krupiér takto obslouží všechny hráče, rozdá si druhou, případně další karty. Poté sebere prohrávající sázky, vyplatí vyhrávající sázky a vrátí sázky remízové. Pro úplnost je třeba dodat, že v některých variantách Black Jacku (rozuměj po mírné úpravě pravidel kasinem), zejména pokud se hraje pouze s jedním balíčkem karet, krupiér hráčům rozdá karty lícem dolů (neviditelně), anebo sobě rozdá ihned dvě karty, z nichž jedna je lícem dolů. 

Rozhodování krupiéra
Začněme jednodušším, tedy hrou krupiéra (dealera), který, na rozdíl od hráčů, má přesně daná pravidla, kdy musí táhnout, nebo stát:
Pokud je součet karet krupiéra do 16 včetně, musí přibrat další kartu.
Má-li součet 17 nebo vyšší, musí zůstat stát (= nesmí již přibrat další kartu).
Některá kasina mohou mít toto pravidlo upraveno tak, že krupiér musí táhnout i při součtu 17, pokud jej dosáhne měkkým způsobem. Samozřejmě, přetáhne-li 21, prohrává a musí vyplatit všechny hráče, kteří nepřesáhli, a to v poměru 1:1 (vsadíte-li 100 Kč, dostanete zpět svůj vklad + výhru 100 Kč). Krupiér nemá možnost ani double ani split – více viz hra hráče.

Rozhodování hráče
Hráči mají ve hře Black Jack daleko více možností než krupiér. Běžně se pro ně používají anglické výrazy, zjednodušená výslovnost je uvedena v hranatých závorkách.

Hit
[hit] Vzít další kartu/karty od krupiéra (z angličtiny doslova „trefit“).

Stand
[stend] Zůstat stát (ukončit hru, předat tah). Hráč je spokojen se svým součtem anebo již nechce další kartu.

Double
[dabl] Zdvojnásobit sázku, dostat ještě jednu kartu a ukončit hru. Hráč dostane jednu poslední kartu od krupiéra a na řadu přijde další hráč v pořadí, případně krupiér. Někdy pravidla kasina umožňují zdvojnásobit sázku, jen pokud má hráč pouze jednu kartu.

Split
[split] Rozdělit hru. Rozdělit hru lze pouze v případě, že má hráč dvě karty stejné hodnoty. S každou kartou se pak hraje samostatná hra (tzn., že ke každé z nich je přibrána další karta) o samostatnou sázku. Původní sázku je třeba navýšit čili zdvojnásobit. Split je proto specifickým způsobem zdvojnásobení sázky.

Surrender
[surendr] Vzdát se. Pokud hráč nevěří svým dvěma kartám po rozdání, může se vzdát (vzdát se později ve hře není možné), krupiér mu vrátí polovinu sázky, druhá propadá kasinu. Někdy není se vzdát, pokud je první karta krupiéra desítka nebo eso a dosáhl-li by Black Jack. Toto pravidlo se někdy označuje pozdní vzdání (late surrender). Je-li možné se vzdát předtím, než se ověří, zdali by krupiér dosáhl Black Jack, hovoří se o brzkém vzdání (early surrender).

Insurance
[inšurens] Pojistit se. Pokud je první karta krupiéra eso, hráči mají možnost se pojistit proti Black Jacku krupiéra (součtu 21), dřív než přibere další kartu. Pojištění se vyplácí v poměru 2:1 a na pojištění je možné vložit maximálně částku ve výši poloviny sázky. Při maximální částce by tak byla pokryta celá sázka.

Výsledek hry
Dosáhne-li hráč vyššího konečného součtu než krupiér, vyhrává a je vyplacen v poměru 1:1.

Podaří-li se hráči získat Black Jack, tj. součet 21 ze dvou karet, a krupiérovi nikoliv, vyhrává a je vyplacen v poměru 3:2 (zkráceně 1,5:1), jinými slovy dostane vyplacen 1,5násobek své sázky. Je jasné, že Black Jack (21 ze dvou karet) může být dosažen pouze esem v kombinaci s kartou, která má hodnotu 10 bodů (tj. desítka, kluk, dáma, král). Pokud i krupiér dosáhne Black Jack, hra končí remízou. Pokud hráč dosáhne Black Jack a první kartou krupiéra je eso, nabídne krupiér hráči možnost okamžité výplaty rovné sázky, tj. v poměru 1:1 (even money).

Hra končí remízou (standoff nebo push) i v ostatních případech, kdy součet karet hráče a krupiéra je shodný. Při remíze se sázky vracejí.
Hráč prohrává vždy, pokud přetáhne 21, bez ohledu na součet karet krupiéra.
Pokud krupiér přesáhne 21, prohrává a vyplácí všechny hráče, kteří nepřetáhli.

  
Texas hold'em poker
Dealer, malý a velký blind
Standardní pokerový stůl s vyznačením rozdávajícího (dealer), malé a velké povinné sázky(small  a big blind)
Hraje se u stolu, kde sedí dva nebo více hráčů; teoretický maximální počet hráčů by mohl být až 22, obvykle však hraje u stolu maximálně 10 hráčů. V pokeru je jedno důležité místo. Je to pozice hráče označeného jako dealer (rozdávající). Toto místo se po každé hře posouvá o jednoho hráče po směru hodinových ručiček a pro přehlednost je označeno velkou kulatou značkou, obvykle je označenou nápisem „Dealer“, a to i v případě, že rozdává krupiér. Ve hře bez krupiéra rozdává právě dealer. Před začátkem každé hry se zamíchají karty. Před rozdáním posílají do hry dva hráči povinné sázky. Takzvaný malý a velký blind. Tuto sázku musí učinit ještě před tím, než jsou jim rozdány karty. Malý blind sedí nalevo od dealera (a další kolo se stane dealerem). Velký blind sedí nalevo od malého blindu a další kolo se stane malým blindem. Malý blind je obvykle polovina velkého blindu.

Ante
V některých turnajích v pozdější fázi všichni hráči posílají do hry před rozdáním ještě další povinnou sázku, zvanou ante. Ta je obvykle desetinová v porovnání s velkým blindem. Rozdíl mezi ante a blindy spočívá v tom, že pokud blindy chtějí v prvním sázkovém kole vstoupit do hry, považuje se blind za součást jejich vkladu v rámci prvního sázkového kola. Ante naproti tomu leží v banku a není součástí žádné budoucí sázky hráče.

Dvě karty, které vidí jen hráč sám
Po povinných sázkách následuje rozdání karet. Každý hráč dostane dvě karty, které jsou ostatním hráčům skryty. Po rozdání karet začíná první sázkové kolo. Velikost sázky, kterou hráč může poslat, se liší podle varianty hry. Ve hrách s limitem je maximální navýšení v prvním a druhém sázkovém kole velký blind a v dalších kolech dva velké blindy. Ve hrách typu pot limit může sázka v každém okamžiku být maximálně do výše žetonů, které do té doby ostatní hráči vložili do hry. Asi nejpřitažlivější je varianta no limit, kde každý hráč v každém kole může do hry vsadit všechny žetony, které si do hry přinesl. V prvním sázkovém kole může hráč buď dorovnat velkou povinnou sázku, navýšit povinnou sázku, nebo položit karty. Každé navýšení musí být v minimální výši velké povinné sázky. Výjimku tvoří jen situace, kdy hráč nemá dostatek žetonů před sebou na dorovnání sázky nebo navýšení o velký blind. V této situaci může vsadit všechny žetony, které má před sebou bez ohledu na jejich konkrétní počet. Aby se hráč mohl partie zúčastnit, musí buď dorovnat nejvyšší dosavadní sázku soupeře před ním, na začátku tedy velký blind, nebo pokud nemá dostatek žetonů, vsadit do hry všechny zbývající žetony. Ve variantě limit lze sázku navýšit maximálně třikrát a po případném třetím navýšení už lze jen dorovnat. Ve variantě bez limitu není limit na počet možných navýšení. Hráč, který se chystá položit v situaci, kdy po jeho položení zůstanou ve hře alespoň dva hráči, nesmí ukázat své karty. Je to proto, aby ostatní nemohli spočítat své šance na výhru s využitím informace o tom, které karty chybí v balíčku. Hráč, který položí karty kdykoli před ukazováním, se již dané hry neúčastní a o žetony, které do hry vsadil, bojují zbývající hráči.

Flop
Pokud ve hře zůstanou alespoň dva hráči, na stůl se vyloží tři společné karty hlavou nahoru. Tyto karty se označují jako flop. Po jejich vyložení, v případě, že alespoň dva hrající hráči mají před sebou ještě nějaké žetony, následuje druhé kolo sázek. V tomto kole již neexistuje sázka, kterou by bylo nutné ze začátku dorovnávat, a tak je možné nevsadit, a přesto zůstat ve hře, pokud nevsadí někdo ze soupeřů (tzv. check). Toto i všechna další sázková kola začíná malý blind nebo první hráč ve směru hodinových ručiček od malého blindu, který ještě zůstal ve hře a zbývají mu ještě žetony. Pravidla sázení jsou obdobná jako v prvním kole.

Turn
Zůstanou-li ve hře alespoň dva hráči, následuje čtvrtá společná karta na stole hlavou nahoru. To je turn. Po jejím vyložení, v případě, že alespoň dva hrající hráči mají před sebou ještě nějaké žetony, následuje třetí kolo sázek.

River
Zůstanou-li ve hře alespoň dva hráči, následuje pátá společná karta na stole hlavou nahoru. To je river. Po jejím vyložení, v případě, že alespoň dva hrající hráči mají před sebou ještě nějaké žetony, následuje poslední kolo sázek.

Showdown
Pokud po posledním kole sázek zbývají ve hře alespoň dva hráči, následuje vyložení karet. První ukazuje ten, kdo naposledy sázel, poslední může ten, kdo naposledy dorovnával. Ten, kdo naposledy sázel, ukáže svou kombinaci. Hráč, který je dál na řadě, ukáže svou kombinaci v případě, že je silnější než nejsilnější ukázaná kombinace nebo je silná dost na to, aby měla šanci vyhrát část banku. Pokud jeho kombinace není dost silná, má hráč možnost rozhodnout se, zda své karty ukáže, nebo je schová.

Výplata výhry
Hlavní bank vyhrává hráč s nejsilnější kombinací. Pokud se stalo, že v průběhu sázení dal nějaký hráč do hry všechny své žetony a tento hráč vyhraje, dostane z banku pouze do výše dorovnání jeho žetonů ostatními soupeři. Zbytek banku si rozdělí ostatní podle stejných pravidel. Pokud má karetní kombinace několika hráčů stejnou hodnotu, dělí se příslušný bank mezi ně. Pokud to nelze rozdělit rovným dílem, zbytek po dělení banku počtem hráčů v žetonech získá výherce nejblíže dealerovi proti směru hodinových ručiček.

Hrací žetony
Hru lze hrát o žetony, které přímo odpovídají penězům. Pak si hráč v kterémkoli okamžiku může proměnit své žetony na peníze a odejít od stolu. V případě, že všechny své žetony prohraje, může je dokoupit.

Turnajový poker
Další variantou je turnajový poker. Hráč si koupí za daný vklad žetony. Turnaj se hraje do doby než jeden hráč získá všechny žetony soupeřů a stává se vítězem. Ostatní hráči musí své žetony prohrát. V některých turnajích může hráč v průběhu první fáze hry dokupovat žetony. Nikdy ale nelze žetony prodat zpět. Hráč musí buď z turnaje vypadnout s nulovým počtem žetonů nebo turnaj vyhrát. Pořadí hráčů v turnaji se sestaví podle opačného pořadí vypadnutí. Peníze, které všichni vložili na zápisném do turnaje si rozdělí nejlepší hráči.

Výherní kombinace
Při závěrečném ukázání rozhoduje síla karetní kombinace. Každý hráč má k dispozici dvě soukromé karty a pět společných, vyložených na stole. Z těchto sedmi karet sestavuje nejsilnější možnou kombinaci pěti karet. Nejsilnější pětikaretní kombinace vyhrává.

Hodnota karty je určena číslem nebo písmenem na ní uvedeným. Nejvyšší kartou je A eso (výjimkou je postupka, kde lze ji použít jako kartu s hodnotou 1), následují K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Všechny barvy karet jsou rovnocenné.

Výherní kombinace od nejvyšší po nejnižší jsou následující:

Royal flush (královská postupka) je čistá postupka (postupka, ve které všechny karty mají stejnou barvu) z pěti karet s esem na konci. Hráč mající tuto kombinaci (např. srdcové 10, J, Q, K, A) s jistotou zvítězí; pokud by se všech pět karet této kombinace objevilo jako společné karty na stole, dělí se bank mezi všechny hráče, kteří zůstali ve hře.

Straight flush (přímá postupka) je čistá postupka zakončená nižší kartou než A. V případě, že více hráčů má straight flush, vítěz je ten, kdo má tuto postupku zakončenou vyšší kartou. V případě shody se bank dělí. Eso zde funguje jako nejnižší karta.

Four of Kind (poker) je čtveřice, tzn. čtyři karty stejné hodnoty (např. čtyři šestky). V případě, že má více hráčů poker a ve hře není silnější kombinace, rozhoduje o vítězi hodnota pokru (esový poráží králový). V případě shody rozhoduje velikost páté karty; pokud i ta je shodná, bank se dělí.

Full house je trojice a dvojice (například tři sedmičky a dvě desítky). V případě, že více hráčů má fullhouse a ve hře není silnější kombinace, rozhoduje o vítězi hodnota trojice. V případě shody rozhoduje hodnota dvojice. V případě shody se bank dělí.

Flush (barva) je pět karet libovolné hodnoty, ale stejné barvy (např. pikové eso, desítka, osmička, sedmička a dvojka). Má-li více hráčů flush a ve hře není silnější kombinace, rozhoduje nejvyšší karta flushe, v případě shody druhá největší, v případě shody třetí nejvyšší, v případě shody druhá nejnižší, v případě shody nejnižší. V případě stejné hodnoty všech karet flushe se bank dělí.

Straight (postupka) je špinavá postupka (např. křížová pětka, srdcová šestka, piková sedmička, srdcová osmička a kárová devítka). Má-li straight více hráčů a ve hře není silnější kombinace, vítěz je ten, kdo má tuto postupku zakončenou vyšší kartou. V případě shody se bank dělí. Eso může fungovat jako karta nejvyšší, ale i jako karta nejnižší.

Three of Kind (trips) je trojice (např. tři králové). V případě, že ve hře není silnější kombinace a více hráčů má trojici, rozhoduje o vítězi hodnota trojice. V případě shody rozhoduje hodnota vyšší ze dvou doplňujících karet, v případě shody nižší z nich, v případě shody se bank dělí.

Two pair (dva páry) jsou dvě dvojice (např. dvě trojky a dvě čtyřky). V případě, že ve hře není silnější kombinace a více hráčů má dvě dvojice, rozhoduje o vítězi vyšší hodnota z dvojic. V případě shody rozhoduje hodnota nižší dvojice. V případě shody rozhoduje pátá karta, a pokud je i ta stejná, bank se dělí.

Pair (pár) je dvojice (např. dvě pětky). Pokud nikdo z hráčů nedrží lepší kombinaci než dvojici, rozhoduje její hodnota o vítězi. V případě shody rozhoduje nejvyšší ze tří doplňujících karet, v případě shody druhá nejvyšší, v případě shody nejnižší, v případě shody se bank dělí.

High card (nejvyšší karta) je vysoká karta. Pokud nikdo nemá lepší kombinaci, rozhoduje o vítězi nejvyšší z pěti karet, v případě shody rozhoduje druhá nejvyšší, v případě shody třetí nejvyšší, v případě shody druhá nejnižší, v případě shody nejnižší, v případě shody se bank dělí.

aaa

Slovník:
Call znamená dorovnat.
Raise znamená dorovnat a přihodit.
Check znamená, že nemáte v plánu toto kolo sázet.
Bet znamená vsadit po vyložení flopu, turnu a riveru.
All in znamená vsadit vše.
Fold znamená zahodit karty.
Muck znamená neukazovat karty, pokud nemají vliv na výsledek (např. soupeř před vámi ukázal karty a má silnější kombinaci).

 

Craps
Na začátku každé hry hodí shooter (střelec, vrhač) dvě kostky. Ještě před hodem ale hráči uzavírají sázky na pass line nebo don´t pass line. To znamená, zda součet bude 7 nebo 11 (pass line a okamžitá výhra) nebo 2 a 3 (don´t pass line a opět okamžitá výhra). Padne-li číslo 12, dojde k remíze a sázky se vracejí. Pokud padnou jiná čísla, pokračuje se dalším kolem. Každý hráč - vrhač musí hodit kostky tak, aby se obě odrazily od mantinelu hracího stolu. Toto opatření slouží k tomu, aby se zabránilo podvodným či „řízeným“ hodům kostkami.

Pass Line
Sázka na Pass Line je nejvýznamnější sázkou v Craps. Hráč, který chce vsadit tuto sázku, umístí své žetony na místo označené Pass Line na hrací tabuli. Tato sázka je ihned výherní, pokud na kostkách v prvním hodu padne součet 7 nebo 11. Sázka prohraje, pokud na kostkách padne součet 2, 3, 12.

Pokud vrhač hodí jakýkoliv jiný součet, stává se tento součet cílem pro další kolo. Krupiér přesune sázky z Pass Line na příslušné číslo na hrací tabuli. Nyní tato hazardní hra spočívá v tom, že tento součet je třeba hodit dříve, než na kostkách padne součet sedm v některém z následujících hodů. Tato sázka je v případě výhry vyplácena jako rovná, tj. výplatním poměrem 1:1. Pokud padne součet sedm dříve, než cíl hry, tyto sázky prohrávají.
Teoreticky tedy může nastat situace, kdy číslo sedm nepadá delší dobu a sázkami mohou být obsazena čísla 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vrhne-li hráč v příštím hodu opět některé z těchto čísel, pokaždé vyhrává. Sází-li se současně na Pass Line nebo Come (viz níže), je vyhrávající sázka z čísla odstraněna a na její místo přesunuta z Pass Line či Come sázka nová. Samozřejmě pokud padne součet 7, všechny sázky prohrávají.

Don't Pass Line
Sázka na Don't Pass Line je protiklad k sázce na Pass Line. Sázky prohrávají, pokud padne v prvním hodu 7 nebo 11, vyhrávají při 2 nebo 3. Pokud padne součet 12, nastane remíza a o osudu sázek rozhodne další hod. Pokud padne v prvním hodu jiný součet než 7, 11 nebo 2, 3, 12, stává se opět cílem. Sázky z Don't Pass Line jsou přesunuty do prostoru nad číslo představující vrhnutý součet. Tyto sázky jsou výherní a vyplácené jako rovné, pokud padne součet sedm dříve než cíl. Pokud padne cíl dříve, než sedm, sázky prohrávají. Narozdíl od sázky na Pass Line je zde pro hráče možnost své sázky kdykoliv před hodem stáhnout z hrací tabule.

Come
Sázka na Come je téměř stejná jako sázka na Pass Line. Jediný rozdíl je v tom, že sázka na Come se umisťuje až po prvním hodu, tedy ve chvíli, kdy má vrhač hodit svůj cíl. Sázky opět vyhrávají při 7 nebo 11, prohrávají při 2, 3, 12. Pokud padne jiný součet, sázka se přesune na příslušné číslo a sázející vyhrávají, pokud v dalších hodech padne toto číslo dříve než sedm.

Don't Come
Sázka na Don't Come se stejně jako sázka na Come sází až po prvním hodu, kdy vrhač stanovil své číslo. Princip výhry a prohry je stejný jako u sázky na Don't Pass Line. Sázka na Don't Come je tedy okamžitě výherní tehdy, pokud padne 2, 3 nebo 12 a sázka prohrává při součtu 7 nebo 11. V dalších hodech musí padnout sedmička dříve než cíl. I v tomto případě, podobně jako u sázky na Don't Pass Line, mají sázející možnost své sázky kdykoliv stáhnout.

 

 singlegreenthrow1

 

Mezi kostky
Cílem této casino hazardní hry je, trefit se hodem kostkou mezi kostky. V hospodské variantě "Mezi Kozy" Pokud se to hráči povede, vyhraje celý bank. Hra začíná tím, že krupiér vloží do banku svůj první a také jediný vklad v předem určené hodnotě. Hra probíhá vždy po směru hodinových ručiček, proto dále pokračuje hráč po krupiérově levici. Tento hráč hodí třemi kostkami a následně zvolí svůj další tah. Má dvě možnosti: Dál už nic dělat nebude. V takovém případě se hra posune k dalšímu hráči, nebo vloží do banku předem stanovenou částku, načež si vybere jednu z hozených kostek a pokusí se s ní hodit číslo, které se vejde mezi hodnoty dvou zbývajících kostek. Pokud se mu to povede, tak se strefil tzv. „mezi kostky“ a vyhraje celý bank.

Podívejme se tedy na praktický příklad: Hra přešla postupně od krupiéra až k 5 hráči ve hře. Během hry do banku vložili peníze krupiér a další dva hráči, kteří se rozhodli hrát. Jelikož počáteční sázka byla stanovena na 100 korun, v banku je nyní dohromady 300 korun (krupiér + 2 hráči, kteří se kostkou snažili trefit „mezi kostky“).

Právě jste se dostal na tah a třemi kostkami jste hodil hodnoty 2, 5 a 6. Jelikož mezi hodnotou 2 a 6 je poměrně velká mezera, rozhodl jste se o bank zahrát, takže do něj vkládáte 100 korun. Následně si ze hry berete kostku s hodnotou 5 a snažíte se jí trefit mezi kostky - to znamená hodit s ní číslo 3, 4 nebo 5. Pokud se vám to podaří, vyhrajete 400 korun (bank v hodnotě 300 korun + 100 korun, které jste do banku vložil vy výměnou za hod kostkou). Pokud se vám to nepodaří, o svou 100korunu přicházíte a hra se přesouvá k hráči po vaší levé straně.

Tato casino hra kostkami pokračuje až do chvíle, kdy některý z hráčů kostkou nehodí hodnotu, která by pasovala mezi kostky (tzn. mezi hodnoty zbývajících 2 kostek). Hru v jejím průběhu mohou hráči dobrovolně opustit, noví hráči by do ní však zasáhnout neměli, protože ve hře jsou cizí peníze. Přijmout nového hráče lze pouze po souhlasu všech aktérů. Kompenzovat neúčast na výstavbě banku lze stanovením vstupního vkladu, který nový hráč do hry vloží.
Pokud hráči dojdou peníze, musí ze hry odstoupit. Takový hráč již nemá žádnou účast na banku, takže z něj nemůže vyhrát už ani korunu. Casino krupiér vkládá peníze pouze na začátku hry, přesto má právo hodit si kostkami v každém jeho kole zdarma.

 

Moje teta tvoje teta
Moje teta, tvoje teta se hraje jednohlavými mariášovými kartami. Ke hře je třeba hrací plátno rozdělené na 8 polí. Tato pole reprezentují samotné hrací karty od 7 po eso. Na hrací pole hráči vkládají sázky o libovolné hodnotě, přičemž hláška „tvoje teta“ a „moje teta“ určuje, která pole budou výherní pro bankéře (a z kterých si případně stáhne sázky) a která pro hráče (a na která případně vyplatí výhry).
Na začátku hry bankéř zamíchá karty a ostatním účastníkům ukáže poslední kartu v balíčku. Poté začne vykládat postupně dvojice karet vždy jednu do políčka nahoru a jednu do políčka dolů. Čím více karet se shoduje s hodnotou na hracím poli, tím vyšší je výhra samotného hráče. Přitom nezáleží na barvách – stačí tedy, aby se na esu objevilo jakékoliv eso atd.
Bankéř na 8 vyznačených hracích polí postupně vyloží všechny karty kromě poslední.
Pokud na vámi vsazeném poli přistane karta stejné hodnoty, bankéř vám vyplatí výhru. Čím více karet stejné hodnoty se na poli ukáže, tím více peněz vyhrajete.

 a

 

Oko bere
Počet hráčů 2 a více. Bankéř vsadí do banky dohodnutý vklad. Spoluhráčům rozdá po jedné kartě a jednu položí lícem před sebe na stůl. Bankéř podle přání dává jednomu protihráči jednu kartu za druhou. Hráč ukončí sázku pokud dosáhne součtu jeho karet počtu deset. Pokud překročí číslo 21 ohlásí slovo " přes" a zaplatí bankéři sázku. Blíží-li se k součtu 21 ohlásí „dost" . Takto pokračují všichni hráči. Poté přichází na řadu bankéř. Na katru, kterou má na stole, dokupuje také do 21.
Vyšší součet vyhrává nad nižším. Pokud nastane shoda vyhrává vždy bankéř. Pokud dojde k situaci, že hráč nebo bankéř obdrží dvě esa nastává" fojer" nezajímá se o výsledek, kterého dosáhl protihráč a inkasuje trojnásobek sázky. Cílem této hry je nasbírat co nejvyšší bodovou hodnotu, která nesmí překročit 21 bodů(hodnoty 7,8,9,10,J=1, Q=2, K=11, dvě esa=21).

 

Plátýnko
Na stole je položeno plátno  na kterém je nalepena sada 32 mariášových karet. Druhou sadu karet má Bankéř. Ten před každou hrou karty zamíchá a následně otáčí 3 x 2 karty a naposled jednu (sedmou) kartu. Hráči vsází na jednotlivé karty na plátně. Výhra se hráčům vyplácí podle toho v kolikátém vyložení bankéřových karet se jejich tip nachází. Tipy, které netrefily vyloženou kartu bere bankéř.

Poměry vyplácení
První vyložení dvou karet     – 1:1
Druhé vyložení dvou karet    – 2:1
Třetí vyložení dvou karet      – 3:1
Čtvrté vyložení jedné karty – 10:1

 

Mezi kozy
Cílem této  hazardní hry je, trefit se hodem kostkou mezi kozy.  Pokud se to hráči povede, vyhraje celý bank. Hra začíná tím, že krupiér vloží do banku svůj první a také jediný vklad v předem určené hodnotě. Hra probíhá vždy po směru hodinových ručiček, proto dále pokračuje hráč po krupiérově levici. Tento hráč hodí třemi kostkami a následně zvolí svůj další tah. Má dvě možnosti: Dál už nic dělat nebude. V takovém případě se hra posune k dalšímu hráči, nebo vloží do banku předem stanovenou částku, načež si vybere jednu z hozených kostek a pokusí se s ní hodit číslo, které se vejde mezi hodnoty dvou zbývajících kostek. Pokud se mu to povede, tak se strefil tzv. „mezi kozy“ a vyhraje celý bank.

Podívejme se tedy na praktický příklad: Hra přešla postupně od krupiéra až k 5 hráči ve hře. Během hry do banku vložili peníze krupiér a další dva hráči, kteří se rozhodli hrát. Jelikož počáteční sázka byla stanovena na 100 korun, v banku je nyní dohromady 300 korun (krupiér + 2 hráči, kteří se kostkou snažili trefit „mezi kostky“).

Právě jste se dostal na tah a třemi kostkami jste hodil hodnoty 2, 5 a 6. Jelikož mezi hodnotou 2 a 6 je poměrně velká mezera, rozhodl jste se o bank zahrát, takže do něj vkládáte 100 korun. Následně si ze hry berete kostku s hodnotou 5 a snažíte se jí trefit mezi kostky - to znamená hodit s ní číslo 3, 4 nebo 5. Pokud se vám to podaří, vyhrajete 400 korun (bank v hodnotě 300 korun + 100 korun, které jste do banku vložil vy výměnou za hod kostkou). Pokud se vám to nepodaří, o svou 100korunu přicházíte a hra se přesouvá k hráči po vaší levé straně.

Tato  hra kostkami pokračuje až do chvíle, kdy některý z hráčů kostkou nehodí hodnotu, která by pasovala mezi kostky (tzn. mezi hodnoty zbývajících 2 kostek). Hru v jejím průběhu mohou hráči dobrovolně opustit, noví hráči by do ní však zasáhnout neměli, protože ve hře jsou cizí peníze. Přijmout nového hráče lze pouze po souhlasu všech aktérů. Kompenzovat neúčast na výstavbě banku lze stanovením vstupního vkladu, který nový hráč do hry vloží.
Pokud hráči dojdou peníze, musí ze hry odstoupit. Takový hráč již nemá žádnou účast na banku, takže z něj nemůže vyhrát už ani korunu. Krupiér vkládá peníze pouze na začátku hry, přesto má právo hodit si kostkami v každém jeho kole zdarma.

 

Skořápky
jsou hazardní hra spočívající v sázení na určení polohy jednoho ze tří míchaných předmětů. Jde to i bez podvodů, volavek...rychlá velmi jednoduchá hra. Sázky jsou vypláceny 1:1 

Zdroje:
www.hazardni-hry.eu/https:/
www.encyklopediehazardu.cz/
https://cs.wikipedia.org/