V kruhu

Kód: 222
Neohodnoceno
19 950 Kč
Akce na míru

Detailní informace

Detailní popis produktu

Každý program je připraven na míru. Na Vaši míru, dle individuálních požadavků! Doporučujeme vybrat nejméně pět součástí s přihlédnutím k cíli programu, počtu účastníků, časové dotaci, složení účastníků, lokalitě, rozpočtu atd. Rádi Vám s výběrem pomůžeme. Vhodné je taktéž vyloučit součásti, které Vaše společnost již absolvovala v jiných programech.

možné součásti: 

Maják – úkolem je postavit z dodaného materiálu ve stanoveném čase co nejvyšší maják. Hodnotícím kritériem je výška. Úkol nevhodný pokud někdo již zná řešení… 
Týmové lyže – hodnotícím kritériem je čas projití dráhy.…
Pásák – hodnotícím kritériem je čas projití dráhy.…
Telegraf – komunikace po startu, cílem je přenést morseovkou jednoduchou zprávu. Hodnotícím kritériem je délka zprávy v čase….
Přenos informací – cílem je přenést zprávu. Jeden vidí, řekne dalšímu, ten, řekne dalšímu a ten zaznačí. Hodnotícím kritériem je přesnost obsahu a reálnost zprávy…. 
Odhad veličin – cílem je se co nejvíce přiblížit úsudkem realitě. Může se jednat o odhad například vzdálenosti, objemu, hmotnosti…
Určování – cílem je ve skupině správně určit. Může se jednat o předměty, vůně, chutě, přírodniny… 
Bludiště – projít bludiště není tak jednoduché, když jeden smysl chybí. Hodnotícím kritériem je rychlost….komunikace, důvěra, rozdělení rolí, koordinace pohybů
Chůdy – chodit není tak jednoduché Hodnotícím kritériem je rychlost….odhodlání, odvaha, rovnováha, koordinace pohybů, prostorová orientace
Houby – cílem je najít co nejvíce „hub“ v daném prostoru a vyluštit tajenku…
Žlábky- cílem je přemístit pomocí žlábku kuličku nebo vajíčko z jednoho místa na druhé. 
3D jeřáb - cílem je pomocí jeřábu přemístit náklad (kostky) z jednoho místa na druhé. Jeřáb je ovládán pomocí provázků.
Hřebík- cílem je zatlouct hřebík. Hodnotícím kritériem je čas….
Slackline – zábavné balancováni na „laně“. Hodnotícím kritériem je přejití… 
Čtverec - úkolem je z lana ve skupině za ztížených podmínek vytvořit co nejpřesnější čtverec. Hodnotícím kritériem je čas, přesnost….
Hod granátem – na cíl nebo do dálky
Lukostřelba – 2-3 stavy
Střelba ze vzduchovek – 2-3 střelnice
Střelba z praku 2-3 střelnice


rozsah dodávky:
cena a rozsah dodávky bude upřesněn podle počtu účastníku, programu...

potřebný čas k realizaci: 
3h až několik dní

možný počet účastníků:
desítky až stovky

možné přínosy: 
Zábava, seznámení, sjednocení týmů, zlepšení komunikace, poznání jeden druhého, podpora spolupráce, podpora kreativity, podpora společného řešení problému, podpora znalosti značky

cena tohoto programu: je od 19 950,- Kč vč. DPH 21 %
cena bude upřesněna po zadaní parametrů

        Na cokoli se ptejte, volejte, pište...
        tel. +420 608 430 446
        emai: info@event333.cz